…..and it keeps on going…..

Nu har IF Kville motion bildats, vi har ett fast schema med pass på tisdagar, torsdagar samt söndagar. Vad är den största utmaningen med att vara en löpargrupp med ambition att växa och behålla medlemmar enligt oss? Det finns två huvudsaker som vi anser viktigt, delvis att deltagarna ALLTID ska känna sig välkomna och att det ska finnas pass kontinuerligt, så fokus denna vecka ligger lite kring att känna sig välkommen. Kontinuiteten kommer vi till nästa inlägg.

En vanlig kommentar som vi har hört många gånger när vi påtalar för någon att han/hon ska komma och träna med oss är “ja, det låter roligt jag måste bara komma i form först…” när vi sedan talar om att personen i fråga är välkommen att komma i form med våra grupper har vi redan förlorat. Det verkar finnas en viss oro att ens enskilda prestation inte ska vara bra nog ens för att träna i grupp och det är lite synd.

Våra grupper har som fokus att hålla ihop gruppen, det finns lite enkla tips för det, dels tid… ja tid är lika lång tid för alla, sträcka är ju naturligtvis också lika långt för alla men är däremot sämre att fokusera på i grupp enligt oss, tex. Säg att en grupp på 20 personer ska springa 12x400m det kan för vissa ta 64s för andra 120s vilket innebär att en grupp snabbt hamnar ur synk och att vilan blir för lång eller för kort. Om man istället sätter en tid, 12x80s, stannar när man sprungit 80s, vänder sig om, vilar, och startar efter 60s. Den som va r sist blir först och man avslutar varannan intervall tillsammans, vissa har sprungit en längre sträcka medan andra har sprungit en kortare, men alla efter sin förmåga. Använder man sig bara av ”sträckor” krävs det att man delar upp gruppen och då tappar man tyvärr oftast lite samanhållning.

Exempel, upphämtande, grundpass, som består av 8x60s intervaller med 3 minuter joggvila. Rent praktiskt går den till på följande sätt:

  • Man joggar framåt i grupp tills ledaren säger till, då inleder man intervall 1 som är 60s fri fart framåt
  • Efter 60s ropar ledaren och alla vänder om för att hämta upp den som ligger sist som nedvarvning
  • När man är samlade igen börjar man sin resa framåt igen tills det har gått 3 minuter sedan förra intervallen.
  • Detta upprepas 8ggr

Detta ger alla en möjlighet att höja tempot och utmana sig själv, skillnaden mellan snabbast och långsammast i sträcka skiljer sig inte mycket, max 150m, på så sätt håller man ihop gruppen. Genom att använda tid kan man variera i oändlighet.

Genom att hålla ihop gruppen får man bra möjligheter att ge tips enskilt eller till gruppen.Ingen behöver  känna att man inte kan hänga med när gruppen försvinner framåt, och man till slut får leta sig hem själv i mörkret och en känsla av att man måste vara i form för att delta. Det är ok att ta det lugnare om man känner för det, en extra vila om det skulle behövas.

Att hålla ihop gruppen skapar socialt klimat där man känner att man är en del, och där ens egna bidrag till den sociala biten är lika viktigt och välkommen som alla andras. Här ska man blir sedd, välkomnad och ha en chans att diskutera löpning med någon som faktiskt är intresserad istället för en trött familj eller kollegor på jobbet, som tittar konstigt på en när man pratar om kvalitetspass och trösklar.

Lyckas man hålla ihop gruppen, där alla kan prestera på sin nivå kommer alla att känna sig välkomna och på så sätt växer gruppen.

Oavsett skälet till att man deltar, om det är ofta eller ibland, så ska man alltid känna att man är välkommen och att det finns träningar att gå till.

På senaste passet fick vi besök av Jenny på Svensk Friidrott som passade på att titta förbi i samband med en Löptränarkurs i Göteborg. Jenny fick vara med på just ett sånt intervallpass som beskrivs ovan. 🙂