Löparnas vänner 2020

Detta år är vårt första som egen förening. Vi rivstartar med att sätta upp mål 2025.

Vårt motto: ”Träna löpning med oss – på riktigt”

Redan detta år siktar vi ambitiöst.

Följande är våra utmaningar:

  1. En omfattande barnverksamhet med en ung tränargrupp med egen projektledare
  2. En tonårsgrupp om 15-20 deltagare startar redan mars 2020. Två duktiga tränare står beredda.
  3. Vår nya tävlingsgrupp består idag av 12 löpare på nationell nivå. 2020 ska denna fördubblas. 7 av löparna är invandrare – vi startar särskilt stöd och rekrytering av många fler.
  4. Veteranverksamheten ska nå 100 medlemmar redan till sommaren 2020.

Klubben sneglar nu i stark medvind. I Stockholm finns tusentals personer som tränar själv eller i mindre kompisgrupper. Många som försöker träna själva inser snart att det går trögt och är svårt att motivera sig. För att komma vidare behöver man hjälp. Vår verksamhet bygger mycket på att ha kul, träna relativt hårt – ta ut det bästa hos varje löpare och en varm stöttande gemenskap.

 

Nästa vecka skall vi berätta om hur våra idéer om träning organiseras.