1,8 miljoner svenskar kan tänka sig att springa ett lopp det närmaste året

Löparrapporten och trender inför löpningsåret 2017

Intresset för löpning är fortsatt mycket stort i Sverige. Var fjärde svensk mellan 18 och 79 år kan tänka sig att springa ett eller flera lopp under 2017. Beräknat på befolkningsmängden innebär det att 1,8 miljoner personer är intresserade av att ställa sig på startlinjen under året. Något fler, 28 procent, av vuxna i Sverige löptränar i stort sett varje vecka.

Svensk Friidrott presenterar idag Löparrapporten; en årlig sammanställning av svenska folkets löparvanor och statistik från Sveriges alla Godkända lopp, samt fem trender inför löpningsåret 2017.

Karlstad Stadslopp  Foto: Fredrik Karlsson

– Löpning är Sverige främsta träningsform och vi vill i vår roll som förbund följa utvecklingen så att vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för våra föreningar – både stora och små – att även i framtiden ligga i framkant vad gäller lopparrangemang och löpträning. Trenderna visar tydligt att omvärlden förändras och vi måste följa med för att nå våra gemensamma mål om att får fler att upptäcka glädjen i att springa, och i att springa lopp, säger Stefan Olsson, Generalsekreterare Svenska Friidrottsförbundet.

Löpning är Sveriges ledande motionsform och intresset för att träna organiserat ökar

Loppen fortsätter att vara en viktig motor i motionssverige – särskilt för det geografiska näromådet

Gapet mellan mäns och kvinnors preferenser gällande lopp minskar

Stadslopp och traillopp mest populära, men för att locka de unga krävs mer upplevelsebaserade lopp

Rekordmånga lopp arrangeras, men bland de 50 största loppen har 78 % haft minskade deltagarsiffror under 2016

Om Löparrapporten 2017

Ladda ner Löparrapporten 2017 i sin helhet

Om den externa undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svensk Friidrott. Syftet med mätningen är att kartlägga vanor, beteenden och attityder hos svenska folket kopplat till löpning. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1007 intervjuer genomförts under perioden 2 februari– 8 februari 2017. Deltagarfrekvensen är 58 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Markerade signifikanta skillnader i rapporten är jämfört mot totalen (kön, ålder, utbildning och region). Resultatet är efterstratifierat.

Om Svensk Friidrotts statistik
Statistiken är insamlad från arrangörsföreningar inom Svensk Friidrott samt sammanställd ur Svensk Friidrotts tävlingsverktyg FRIDA.

Kontakt för frågor om Löparrapporten

Hillevi Thor, verksamhetsansvarig
hillevi.thor@friidrott.se
0725-591778