Försäkringsskydd för löpträning och lopp

Folksam erbjuder två försäkringar för dig som löptränar och springer lopp.

Motionsloppsförsäkring Bas

Med Motionsloppsförsäkring Bas får du tillbaka anmälningsavgiften till motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige om du har ett läkarintyg som styrker att du inte kan delta.

Motionsloppsförsäkring ersätter också olycksfallsskada som inträffar när du deltar i motions- eller tävlingsarrangemang och under resan till och från arrangemanget.

Återbetalning av anmälningsavgift

Anmälningsavgiften som du betalat till arrangören kan återbetalas. Högsta ersättning under ett försäkringsår är sammanlagt 5 000 kronor, dock högst 2 500 kronor för ett enskilt arrangemang. Du får ersättning om du inte kan delta i arrangemanget på grund av akut sjukdom, skada eller olycksfall. Orsaken ska vara plötslig och oväntad samt okänd vid inträdet i försäkringen. Rätt till ersättning ska kunna styrkas med läkarintyg.

Olycksfallsförsäkring

Du är olycksfallsförsäkrad under deltagande i motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige. Försäkringen gäller även under resa i Sverige till och från sådant arrangemang.

 

Motionsloppsförsäkring Stor

Med Motionsloppsförsäkring Stor får du tillbaka anmälningsavgiften till motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige om du har ett läkarintyg som styrker att du inte kan delta.

Startklar Plus ersätter också olycksfallsskada som inträffar när du deltar i motions- eller tävlingsarrangemang och under resan till och från arrangemanget. Dessutom gäller olycksfallsförsäkringen i Startklar Plus vid alla dina träningstillfällen inför motions- och tävlingsarrangemang.

Återbetalning av anmälningsavgift

Anmälningsavgiften som du betalat till arrangören kan återbetalas. Högsta ersättning under ett försäkringsår är sammanlagt 5 000 kronor, dock högst 2 500 kronor för ett enskilt arrangemang. Du får ersättning om du inte kan delta i arrangemanget på grund av akut sjukdom, skada eller olycksfall. Orsaken ska vara plötslig och oväntad samt okänd vid inträdet i försäkringen. Rätt till ersättning ska kunna styrkas med läkarintyg.

Olycksfallsförsäkring

Du är olycksfallsförsäkrad under deltagande i motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige. Försäkringen gäller även under resa i Sverige till och från sådant arrangemang. Du är också olycksfallsförsäkrad vid träning i Sverige inför motions- och tävlingsarrangemang och under direkt färd till och från träning.

Läs mer om och teckna Motionsloppsförsäkring här