Arrangera lopp

Att arrangera ett lopp kan verka lätt vid första åtanke, men det är ett arbete som både är omfattande och kräver vissa specialkunskaper. När många människor samlas till ett tävlings- och motionsarrangemang finns det många viktiga punkter att beakta, både gällande tävlingsförfarande och bansträckning men även kring säkerhets- och ansvarsfrågor.

Kontrollmätning

En bana som är kontrollmätt av en banmätare från Svensk Friidrott ska garanteras vara av korrekt längd. Alla förbundsbanmätare har genomgått en särskild utbildning och också godkänts som banmätare vilket innebär att alla banor mäts på samma sätt.

En kontrollmätning genomförs med cykel och ett speciellt, kalibrerat mätinstrument. Under en kontrollmätning tas alltid den kortaste vägen över banan, tillika den sträcka som en smart, och kanske också trött, löpare kan tänkas ta. Mätinstrumentet kontrolleras före och efter varje banmätning genom att man cyklar en uppmätt referenssträcka.

Ibland uppstår frågor från löpare som sprungit med en GPS-klocka och uppmätt en annan sträcka än den kontrollmätta. Det kommer sig ofta av att det som löpare i stort sett är omöjligt att springa den absolut kortaste vägen – som är den som är uppmätt. Ibland är det andra löpare i vägen och det är svårt att springa lika snävt i kurvor som kontrollmätningen tagit. Dessutom är GPS-klockorna och kartor med mätfunktion på nätet ännu inte så pass precisa att de ger den exakta längden.

Ansöka om godkännande

Alla motionslopp som finns med i den officiella loppkalendern här på svenskalopare.se arrangeras av friidrottsföreningar och är centralt sanktionerade, och därigenom godkända av Svenska Friidrottsförbundet. Godkännandet är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som deltagare. Arrangörer får sina lopp godkända genom att ansöka om sanktion hos Svensk Friidrott och ett godkännande ges då Svensk Friidrotts tävlingsregler uppfylls. Arrangören har då rätt att använda sig av symbolen ”Godkänt lopp” i sin egen kommunikation.

Manual för hur du ansöker om godkännande, så kallad sanktion, finner ni på friidrott.se, på sidorna om tävlingarnas IT-system FRIDA. På sidan finns även en film som beskriver hur ni går tillväga.

Webbutbildning för trafikvakter vid lopp

Här kan arrangörer och funktionärer nå en webbaserad utbildning kring trafiksäkerhet i samband med lopp. Utbildningen är framtagen av Riksnätverket Trafiksäkerhetsutbildarna.

Vätskekontroller – krav, beräkning och beställningstips

Vätskekontrollerna är en del av stommen i lopp och för deltagarna är det viktigt att känna till var det finns, vad som serveras och hur vätskekontrollerna är uppbyggda.

Hur ska planeringen av vätskekontrollerna se ut för att jag ska uppfylla kraven?

Enligt Svensk Friidrotts tävlingsregler bör arrangören tillhandahålla vätska före start och efter målgång. När loppen är över tio kilometer ska vätskekontroll finnas vid start och mål, samt vid ungefär var femte kilometer längs banan. Om det är varmt bör vätskekontroller finnas tätare och dessa bör åtminstone tillhandahålla dricksvatten.

Vätskekontrollerna ska erbjuda dricksvatten och om möjligt även annan lämplig vätska (t.ex. sportdryck), men ni kan även tillhandahålla kaffe, frukt, energikakor och liknande.

Det är viktigt att löparna enkelt kan hitta och ta sig till vätskekontrollerna. Därför ska området för vätskekontrollerna vara väl synligt och tillgänglig – genom välplanerad bordsplacering, avspärrningar, markeringar på marken eller motsvarande.

Som stöd till dig som arrangör har vår samarbetspartner Umara tagit fram paketlösningar där du kan få hjälp att beräkna mängden vätska och sportdryck som behövs för ditt lopp och beställa pulver som enkelt blandas till sportdryck, muggar och utrustning till era vätskestationer.

Planering och erbjudande från Umara

Det är inte alltid så lätt att vet hur mycket dryck som kan gå åt under ett lopp. Men här hittar ni en matris som hjälper er i planeringen av mängden dryck ni behöver.

Umara har även tagit fram ett paket till arrangörer och här hittar ni beräkningar per 100 deltagare och möjlighet finns även att beställa kontroller och muggar.

Film som visar hur ni blandar sportdryck från Umara

Här visar Tommy på Umara hur man blandar sportdrycken som de kan tillhandahålla

Länkar till ytterligare tips och råd

MSBs Säkerhetsguide för evenemang

Här hittar du en sammanställning från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som ger vägledning för arrangörer, framförallt av musikevenemang men kan även ge god råd till lopparrangörer.