Våra märkningar

För att göra det lättare att hitta till och känna igen friidrottens löpning finns några symboler. Här får de sina förklaringar!

 

svenska_löpare


Symbolen för friidrottens löpning

Svenska löpare

Svenska löpare utvecklar, kvalitetssäkrar och samlar löparsverige i syfte att ge fler möjlighet att springa, springa mer och uppfylla målen med sin löpning. Det är också namnet på den här sidan och en symbol för alla som vill visa att de springer för sig själva och för andra som delar samma glädje. Alla intäkter från Svenska löpare, godkända lopp och föreningarnas löpargrupper går tillbaka till friidrottsrörelsen och gör den tillgänglig för fler. Vårt mål är att vi ska bli fler, och bättre, löpare.

Symbolen Godkänt lopp

Godkänt lopp

Symbolen Godkänt lopp är gemensam för alla lopp som arrangeras av friidrottsföreningar och är centralt sanktionerade, och därigenom godkända, av Svenska Friidrottsförbundet. Godkännandet är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som deltagare. Arrangörer får sina lopp godkända genom att ansöka om sanktion hos Svensk Friidrott och godkännandet ges då Svensk Friidrotts tävlingsregler uppfylls. Utöver de lopp som finns i Svenska löpares loppkalender arrangeras också fler mindre lopp som godkänts på distriktsnivå. Läs mer om Godkänt lopp här.

Sverige på fötter

Symbolen Sverige på fötter

Sverige på fötter

Håll utkik efter Sverige på fötter om du är intresserad av att komma igång och springa. Det är symbolen för aktiviteter för dig som inte är igång och tränar eller springer idag och vill komma på fötter. Du kommer kunna hitta löpargrupper för nybörjare, lopp som går över lite kortare distanser och en nationell manifestation. Svensk Friidrott vill vara med och öka folkhälsan och skapa möjligheter för ett aktivt liv, hela livet, oavsett bakgrund och förkunskaper.

Certifierad löpledare och Certifierad löptränare

Certifierade löpledare har gått Svensk Friidrotts grundutbildning för löpledare och genomfört en godkänd certifieringsuppgift. En Certifierad löptränare har gått och blivit godkända på påbyggnadsutbildningen och har kunskap att träna dig som vill ta dig an mer utmanande löpning.

Symbolerna för ledare och tränare utbildade och certifierade av Svensk Friidrott.