Godkända lopp – en kvalitetsstämpel och välgörare

Symbolen för Godkänt lopp

Symbolen Godkänt lopp

Alla lopp som finns med i den officiella löparkalendern på svenskalopare.se arrangeras av friidrottsföreningar och är godkända av Svenska Friidrottsförbundet.

Godkännandet är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som deltagare. Arrangörer får sina lopp godkända genom att ansöka om sanktion hos Svensk Friidrott och därigenom förbinda sig att följa Svensk Friidrotts regelverk.

För dig som löpare som springer godkända lopp innebär detta flera fördelar. Här följer några av de punkter som lyfts i regelverket.

Utöver de lopp som finns i Svenska löpares kalender arrangeras också ett betydande antal mindre lopp med som godkänts på distriktsnivå. För fullständig information om dessa lopp hänvisar vi till respektive distriktsförbund och deras hemsidor.