Vi sprider vår löparkunskap

Hela gänget samlat efter genomförd utbildning. Kursledaren Daniel Cortobius längst till vänster i bakre ledet.

I helgen som gick genomfördes i Sollentuna en löpledarkurs med litet annorlunda profil. Deltagare var nämligen Löparakademins gäng av nya programledare som sedan under tio veckor ska leda grupper av tonårsungdomar som skall träna inför det idrottsliga målet att genomföra ett 10-kilometerslopp.
Svensk Friidrotts motions/folkhälsoansvariga Jenny Sundqvist förklarar initiativet:
– Löparakademin är en förening som arbetar för jämlik hälsa och social inkludering. Och gemensamt för många av Löparakademins projekt är att de använder löpning som ett redskap för att nå sociala förbättringar.
– Vi vill förstås sprida vår kunskap inom motionslöpning och få fler att upptäcka viket fantastiskt redskap löpning är för vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Inom ramen för vårt folkhälsoinitiativ ”Sverige på fötter” stöttar vi därför Löparakademin med kunskap inom motionslöpning.
Mervärde för alla
– Vi erbjuder Löparakademins programledare Svensk Friidrotts löpledarkurs och möjligheten att bli certifierade löpledare. En kunskap som ger mervärde för både ledaren och deltagarna i programmet. Genom att utbilda fler löpledare når vi ut till ännu fler med löpning och får fler människor i rörelse.
Löparakademins program vänder sig till killar och tjejer i årskurs 9. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som är med och motiverar och finns vid deltagarnas sida under hela programmets gång.
Mer än bara löpträning
Ingen tidigare träningsvana krävs utan man jobbar utifrån sina egna förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den målsättningsmetodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier eller andra delar av ens liv.
– En förhoppning är förstås också att samarbetet skall leda till att ungdomarna kommer att fortsätta träffas och träna i löpargrupper ute hos våra föreningar även efter det att Löparakademins 10-veckors program är avslutat, avslutar Jenny.
/ A. Lennart Julin

Kostråd

Bra mat för löpare

Läs mer
Sverige på fötter

Sugen på att börja springa?

Läs mer
Tävla och träna

Lopp och träningsgrupper

Läs artiklar om lopp och löpargrupper